Klara         Gudrun           Iver               Elias                 Julie                 Klaus                     Lina                Knut               Inger

Elias Klausen Eide                        av Odd Eide 19 mai 2015    Elias Klausen Eide
    * 8. februar 1900 på Eide i Åfjord
    † 19. mai 1980 i Åfjord


Elias Klausen Eide
Født på Eide i Åfjord 8. februar 1900, sønn av Klaus Iversen Eide og Julie Eliasdatter.

Døpt i Åfjord kirke 12. april 1900
Faddere ved dåpen var: Knut og Marit Strand, Hans og Anna Berdal, Johan Eide.

Konfirmert i Åfjord 20. september 1914.

Hans søsken:
Klara;
 ble gift med Petter Tormod Johnsen Wahl Breitæg (Bjugn/Nes)
Gudrun; ble gift med Peder Johannes Jensen (Åfjord)
Iver;
ble gift med Sofie Mathilde Nygård (Åfjord)
Lina;
 ble gift med Kristen Johnsen Wahl Breitæg (USA)
Knut;
ble gift med Klara Hansen Bjørnevik (Åfjord)
Inger;
ble gift med Oscar Sund (Rissa)

Foto, attester m.m

Sammendrag:
- Emigrerte 23 år gammel i 1923 til Amerika, kom til Everett og Seattle.
- Ble amerikansk statsborger i 1929
- Drev fiske utenfor kysten av The Pacific Nortwest og Alaska fra han kom over i 1923 til 1950
- Fra 1950 begynte Elias i "Fish and Wildlife Service", med utgangspunkt i Honolulu på Hawaii hvor han arbeidet ombord i "John R. Manning", "Hugh M. Smith" og "Charles H. Gilbert" som "skilled fisherman".
- I 1959 begynte han i Scripps Institute som sjømann og "second mate".
- 1962 begynte han i det nyetablerte Commercial Fisheries, Washington Biological Laboratory. Han arbeidet som "skilled and leading fisherman" på forskningsfartøyene R/V Geronimo og R/V Undaunted, hvor han i 1963 bl.a deltok
på tokt til The Gulf of Guniea hvor han som en del av mannskapet ble tildelt "The Unit Award for Excellence of Service".
- I forbindelse med at Elias gikk av med pensjon, ble han 1970 tildelt
"The Commendable Service Award" av The Department of The Interior, Bureau of the Commersial Fisheries.
- Pensjonert i 1970 og kom tilbake til Norge og Åfjord i 1972
- Elias døde i Åfjord 19. mai 1980. Han var ugift og har ingen etterkommere.


  
   1922                           1920


S/S Austonia


Befordringskontrakt med Cunard-Linien


Passet er utstedt 12. november 1923


Passet stemplet i Bergen 19. nov 1923


Passasjerkort - S/S Austonia


Elias bestilte gravstein til Jens Tårnesvik


The Certificate of Citizenship


Brev fra Klaus fil Elias


Avisutklipp 1949


Elias

Elias vokste opp og bodde på Eide til han emigrerte til Amerika i 1923. I følge hans
vernepliktsbok ble han i 1920 klassifisert som "stridsduktig" og utskrevet til militærtjeneste. I samme vernepliktsbok er hans yrke oppført som "sjømand". Slik tradisjonen var for mange i Åfjorden har sikkert nok også Elias arbeidet som sjømann siden han ble komfirmert i 1914, og deltatt i Lofotfisket og fått den erfaring som kom godt med da han senere begynte med egen fiskebåt i Everett og Seattle i USA. Mest sannsynlig var han nok også mannskap på farens eget fiskebruk.

Her på et bilde fra juli 1922 da hans søster Klara giftet seg.
 
Utvandret
Elias utvandret til Amerika 23 år gammel. I følge utvandrerprotokollen reiste han fra Trondheim 17. november 1923. Reisemål er oppgitt Canada i protokollen, og passet er anført at det er gyldig for "America, via England og Canada" som emigrant. Dette passet var også gyldig bare til 12. nov 1925 og ble bare brukt på denne reisen..

Reisen
Elias inngikk kontrakt med Cunard-linjens agent i Trondheim, Olaf Solem. Det var betalt kr 825,- for befordring helt fram til Vancouver i Canada.

kontrakten med Cunard-linjen står følgende::

"...passaserene skulle blive befordrede under dækket med dampskip......fra Trondhjem til Hull, derfra med 3die klasses jernbanevogn til Liverpool....de ville derfra blive befordrede av Cunard Steam Ship Company Limited, ...... med et av deres dampskibe til New York, Boston eller Quebec......"

Imidlertid må det her ha blitt endringer tett opp til reisen siden dette ikke er anført i kontrakten. Stempler i passet og billetter viser at Elias reiste fra Trondheim til Bergen (passet er stemplet "American Consulate" i Bergen den 19. november), og derfra med skip til Tyne Ports hvor passet er stemplet 21. november. Videre med tog til Southampton hvor han gikk over på atlanterhavsbåten S/S Ausonia. Billetten er stemplet med avgang 22. november fra Southampton. Elias kom til Montreal i Canada og fortsatte derfra med tog (Trans-Canada Limited) til Vancouver. Herfra var veien kort til Everett og Seattle hvor han hadde sin base i den tiden han var i USA.

Amerikabilletten
Billetten kostet kr 825,- og det kan se ut som at han finansierte det meste av reisen med lån. I alle fall sendte han penger til svogeren,

Petter Breitæg
, og det kan jo ha vært oppgjør for lån til Amerikabillett.
825 kr i 1923 tilsvarer ca 20.000,- i dag.

Jens Tårnesvik
Elias reiste samtidig med flere fra Åfjord, og han nærmeste reisefølge var Jens Tårnesvik f. 7. mai 1905, sønn av Elise og Johan Tårnesvik. Jens omkom i en ulykke 25. juni 1924, året etter ankomst USA. Elias
bestilte gravstein og på denne står det: "Jens Taarnesvik, Native of Trondhjem, Norge". May 7 1905 - June 25 1924. Son of Johan & Elise Taarnesvik". Gravsteinen ble bestilt i Seattle og sendet til mottaker Marius Olsen, Montesano, Washington, den 21. april 1925.

Amerikansk statsborger
Elias ble amerikansk statsborger 29 år gammel. Han hadde da adresse Wetmore Ave., Everett, Snohomish County, Washington. (Everett ligger 40 km nord for Seattle).
"The Certificate of Citizenship"er utstedt 12. desember 1929.

Brevene fra far Klaus
1930-åra var harde tider, både i USA og her hjemme. Flere gårdbrukere, gårdsdrivere og husmenn måtte gå fra gård og grunn. På Eide var det også trange tider, og de kunne ikke leve bare av gården. Klaus drev også landhandel på Eide, og han drev handel med kveg rundt omkring i distriktet. Tross dette ser det ikke ut som tilstanden var helt på topp. I et
brev til Elias 11. januar 1936, spør Klaus om Elias kan sende penger da han er skyldig kr 2.000,- til et firma i Bergen for kjøp av garnbruk. Fisket har slått helt feil, og firmaet i Bergen truer nå med å ta tilbake garnbruket.

Sendte penger hjem
Vi har en kvittering (ikke datert) som viser at Elias har sendt kr 2.500,- til Klaus. Omregnet til dagens verdi tilsvarer det ca kr 65.000,-.

Fiske

Elias drev fiske i utenfor kysten av The Pacific Nortwest og Alaska fra han kom over i 1923 til 1950. Han fikk
radiotelefonist-sertfikat utstedt i Seattle 1. juni 1949. I avisutklipp fra juli 1949 er han avbildet sammen med fire andre fiskere i "silde-flåten", hvor Elias representerte båten "California Rose".

Fra 1950 begynte Elias i "Fish and Wildlife Service". Han hadde da nesten 30 års erfaring med fiske i The Pacific Northwest og Alaska. Han begynte i 1950 på Hawaii hvor han arbeidet ombord i John R. Manning, Hugh M. Smith og Charles H. Gilbert som "skilled fisherman". I 1959 begynte han i Scripps Institute som sjømann og "second mate" til 1962, da han kom tilbake og begynte i det nyetablerte Commercial Fisheries, Washington Biological Laboratory. Han arbeidet som "skilled and leading fisherman"R/V Geronimo og R/V Undaunted. (R/V=research vessel/forskningsfartøy)
Et nytt
radotelefonist-sertifikat er utstedt på Honolulu, Hawaii, 7. mai 1954.

Ombord i forskningsskipet Geronimo, deltok Elias bl.a på tokt til The Gulf of Guniea i 1963, og for dette ble han tildelt "The Unit Award for Excellence of Service" i mai 1965.

I forbindelse med at Elias gikk av med pensjon, ble han den 27. januar 1970 tildelt "The Commendable Service Award" av The Department of The Interior, Bureau of the Commersial Fisheries.

Så lenge Elias var til sjøs (fram til 1970), hadde han ikke egen bopel på land. Han bodde ombord, og når han var på land bodde han hos venner i Seattle og Everett. Han var også mye hos sin søster Lina som bodde i Castle Rock

Heimreiser
Elias var hjemme i Åfjord flere ganger.Vi ser dette i en bankbok fra Åfjord Sparebank; hver gang han var hjemme fikk han lagt til oppsparte renter på innestående beløp. For reisen til jul 1935 er det også et stempel på baksiden av hans "Certificate of Citizenship", det er stemplet: "Paskontrol 15 Nov 1935 BERGEN".

Pensjonering og heim til Åfjord
Da Elias ble pensjonist, kom han tilbake til Åfjord. Den første tiden bodde han på gården Eide, hos Sofie og Iver og deres sønn Klaus som tok over gården i 1969.
Elias fikk ved skjøte av 24. jul 1974 på fraskilt tomt på gården (Steine, Eide 61/53) og bygde seg hus her som sto ferdig i 1976.

Elias var ugift og det er ingen etterkommere.
Han døde i Åfjord 19. mai 1980


Huset til Elias på Eide


1960

  
For å kunne utvandre var det nødvendig med tillatelse fra de militære myndigheter
 


    Passet viser utvandring til Amerika via England og Canada Jens Tårnesvik døde allerede året etter at han kom til USA.
Elias ordnet med gravstein, sendt fra Seattle til mottaker
Marius Olsen i Montesano, Washington


Elias ble amerikansk statsborger: "The Certificate of Citizenship"er utstedt 12. desember 1929. Elias sendte penger til Petter Breitæg i 1924,
sannsynligvis tilbakebetaling av lån til AmerikabillettElias sendte penger heim til sin far

     
Elias fikk denne bankboken i 1917 - "Myndling" Elias Klausen Eide, han ble 18 året etter.
I følge oppdateringer på renter må Elias ha vært hjemme i 1927/28, 1934/35, 1945 (etter krigen),
1956 og i 1970 (da han ble pensjonist). Han flyttet heim til Åfjord i 1972........Elias Eide - "California Rose".......

     
Julekort til Elias på Hawaii, fra Einar (?) 1959 og fra Gudrun og Per Jensen 1958

 Mannskapet på R/V Geronimo ble tildelt Unit Award for Excellence of Service

 Radiotelefoni-sertifikat var nødvendig. Her fra Seattle i 1949 og fra Hawaii 1954

 

Attest fra Bureau of Commercial Fisheries ved Elias`pensjonering i 1970


Vandelsattesten er utstedt en uke før han utvandret


Attest på at Elias har deltatt i konfirmasjonsforberedelsene


Elias ble døpt 12. april 1900


Koppevaksine
-indpodnings-attest. Helt vanlig på den tiden, men etter hvert som det ble uaktuelt ble disse papirene ikke tatt vare på. Det er sjelden vi finner slike originale dokumenter.


Passbilde 1923

 

 


Knut Eide, bror til Elias , var i USA og Canada 1928 - 1933,
her er begge avbildet ca 1930. Elias til høyre.


Elias og Birger Hansen Bjørnevik.
Birger utvandret til USA 1924


                                                            


1961


 Fra venstre: NN, Kristian Rognrust, Elias Eide, Kristen Wahl, Petter Andreas Bye

 


Elias, NN, NN, og Birger Hansen Bjørnevik


Gratulasjonskort fra Olfryd Tårnesvik 1924 Fra venstre: Trygve Marius Nøstan (f.1899), Elias Eide, Johan Erik Pettersvik (f.1884),
Birger Hansen Bjørnevik (f.1902).

Elias reiste fra Trondheim til USA 17.november 1923.
Birger Hansen Bjørnevik
kom senere; 19. januar 1924.Bilde fra Canada, ca 1930. Det er i alle fall fire fra Åfjord, sannsynligvis også den femte.
Kan det være Petter Andreas Bye  f.1906? (5-menning med Knut og Elias).
Klaus og Petter Andreas reiste sammen fra Trondheim med Stavangerfjord til Canada den 16.mars 1926.

Knut reiste den 30.april 1928, Elias den 17.november 1923 og Petter den 6.juni 1928 (til USA)


Hos Borghild (datter Knut og Klara) i Seattle, 1969
Tre søsken møttes etter mange år, Elias, Lina og Knut, sammen med Klara og Borghild.


Elias 1978


Per Jensen, NN, Klara, Gudrun og Elias


30 sept 1978: Elias, Klara og Knut


Elias i sitt hjem på Eide 1979


Besøk av Klara og Knut


Besøk av Elfrid, 21. mars 1979 

 

Tilbake til toppen