Historien om kommunesymbolet for Åfjord kommune.

 

                    
"Åfjordsbåten" - tegnet symbol                                         Åfjordsbåten - bilde fra
Wikipedia
 
Åfjord kommune utlyste i 1988 en idekonkurranse om forslag til kommunesymbol. Brødrene Henry, Asbjørn og
Odd Eide tegnet og sendte inn bl.a. ovenstående symbol: "Åfjordsbåt sett forfra, i sølv/hvitt på blå bunn".
Forslaget ble godtatt som kommunesymbol, uten våpenskjold (se nedenstående brev fra kommunen av 4.august 1990).
Senere samme høst mottok vi honorar kr 5.000,- for vårt forslag.


  Åfjord kommune brukte symbolet ved flere anledninger, bla i denne annonsen etter økonomikonsulent i 1991.

  Det ble etter hvert klart at kommunen ikke kunne bruke dette som kommunevåpen/-symbol pga manglende heraldisk utforming.

 


  Etter en tid forelå det et heraldisk korrekt symbol, utformet av heraldikere, som nå er kommunens godkjente våpen: "i blått to fremvoksende sølv båter".

  Dette ble vedtatt av kommunestyret i 1996.
  Motivet viser stavnen til Åfjordsbåten.

 

  Brev fra Åfjord Kommune av 4.august 1991: